Pompebled Fryslân-mediation

Bemiddeling?

Fryslân-mediation!

Wat kan Fryslân-mediation voor u betekenen?

Mediation is een vorm van bemiddeling tussen partijen (personen en/of organisaties) die een conflict met elkaar hebben.

Deze wijze van conflictbemiddeling onderscheidt zich van andere methoden van conflictbeslechting, zoals arbitrage en rechtspraak, doordat partijen zelf met behulp van een onafhankelijke deskundige (mediator) een oplossing voor hun conflict proberen te vinden.

Daarbij gaat het er in de onderhandelingen om, dat op basis van ieders werkelijke belangen een door alle partijen gedragen zo optimaal mogelijk resultaat wordt bereikt.

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn:

Fryslân-Mediation bemiddelt in het Nederlands, Fries of desgevraagd Engels.

U kunt reageren door het aanklikken van: info@fryslan-mediation.nl

Fryslân-mediation, drs. Rein Ferwerda, Skiligewei 5, 9135 PH Morra
Tel. 0519-320875 / 320864  E-mail: info@fryslan-mediation.nl

 

©2008 Fryslân-mediation